Müügiks ettevalmistamise pakett

Kui läheb ettevõtte müügiks, siis parema tulemuse saavutamise nimel tasub kaup ette valmistada. Esmalt on ettevalmistavad tegevused mitte midagi muud kui koristustööd. Sõna otseses mõttes. Visuaalne mulje firmast väljast ja seest on määrava tähtsusega, et tehingu algetappidel atraktiivsust koguda. Tuleb toimida sarnaselt, nagu müüksite oma maja või autot. Kusjuures üldine koristus on ka väga hea endale pildi saamiseks mis seisus firma tegelikult on.

Kui üldine pilt on atraktiivselt korda saadud, siis tuleb asuda spetsiifilisemate ja keerukamate toimingute juurde.

Pakume abi, nõu ja süstematiseeritud lähenemist ettevõtte ettevalmistamisel müügiks.

  Selle tarbeks oleme töötanud välja spetsiaalse metoodika ja paketi.

Millele ise enda peas kõigepealt vastus leida?
– tehke endale selgeks oma ettevõtte käesolev olukord
– seadke eesmärk
– mõelge, kes võiks olla selle firma ostja
– mõelge läbi hoovad millega teie saate kontrollida protsessi.

Neli olulist teemavaldkonda millele tähelepanu pöörata. Millesse kergekäeliselt suhtudes võib tehing suure tõenäosusega ebaõnnestuda:

 1. Väärtuse määrang ja hindamine.
 2. Raamatupidamise ja lepingute korrastamine:
  inimesed
  finantsid
  juriidiline
  varad
 3. Eemaldumine tegevjuhtimisest.
  Oma ettevõtte tegevjuhtimisest eemaldumine on raske otsus. Aga kui see otsus on vastu võetud ja edukalt läbi viidud, siis on sellest kasu nii ettevõttele kui iseendale.
 4. Vaatamata sellele, et müüjad müüvad minevikku ja ostjad ostavad tulevikku, ning ostja teab ise mis ta ettevõttega peale hakkab, tahavad ostjad ikkagi kuulda millised mõtted liiguvad müüjal tuleviku osas. Müüjal peab olema selge nägemus kuidas optimeerida ja kasvatada ettevõtet siis kui tehingut ei tule.

 

Lisaks, MÜÜGIKS ETTEVALMISTAMISE PAKETI raames korrastame ja võtame seisukohad järgnevas:
– ettevõtte hindamine;
– läbirääkimised teiste osanikega;
– läbirääkimised perekonnaga;
– eemaldumine igapäevajuhtimisest ja passiivse kontrollimise süsteemi sisseviimine;
– lepingud ja juriidilised küsimused;
– finantsid, raamatupidamine, prognoosid;
– varadega seonduv;
– isikliku vara ja huvide eemaldamine firmast;
– laenud,võlad, tagatised;
– kuidas kujunes eelmiste perioodide kasum või kahjum;
– plaan ja strateegia, riskide analüüs;
– dokumentatsioon (müügimaterjalid, aktsionäride leping);
– kaasosalised ja isikuid, keda on tehingu õnnestumiseks vaja kaasata;
– võimalikud nõustajad.