MIks, millised, kes

   Miks M&A tehingud leiavad aset?

Tehingud ettevõtetega on ajendatud ambitsioonidest, kasvamisest ja vara haldamisest. Mis aga on omakorda ajendi põhjuseks:
1. Äritegevuslik sünergia –mastaabieelis ( economies of scale) ja profiilieelis (economies of scope)
2. Mitmekesistamine (Diversification)– uued tooted olemasolevale turule; uued tooted uuele turule; olemasolevad tooted uuele turule.
3. Strateegiline ümberkorraldamine. Tehnoloogiline muutus, regulatoorne muutus, poliitiline muutus.
4. Äriomandi ehk vara majandamine. Äriomandil on tähtis koht personaalse rahanduse portfellis ja pensioniinvesteeringutes.
5. Enesekindlus – ostja või ühendaja arvab, et ta suudab objekti majandada efektiivsemalt kui olemasolev juhtkond.
6. Alahinnatud vara ostmine. Kui ostetava firma hind või varad on odavamad, kui samade varade ostmine otse turult.
7. Juhatuse väljavahetamine ehk mismanagement.
8. Isiklikud ambitsioonid.
9.Maksude optimeerimine ja majandamine.
10. Positsioon ja turujõud. Turuosa või turupositsioon. Soov hindu ja mängureegleid kehtestada.
11. Juhus. Strateegiline või taktikaline soodus moment. Survestatud paratamatus.

   Milliseid tehinguid tehakse?

M&A tehingute ehk äriomandiga tehingute all peame silmas järgnevat:
– aktsiate või osade omandamine või võõrandamine;
– ettevõtlusega seotud suuremate varade omandamine või võõrandamine;
– äritegevuse omandamine või võõrandamine;
– ettevõtete ühinemine;
– ettevõtete jagunemine;
– ettevõtte eraldumine;
– aktsiate avalik pakkumine;
– aktsiakapitali (osakapitali) suurendamine või vähendamine;
– oma aktsiate omandamine;
– väikeaktsionäride (sunniviisiline) väljaost;
– juhtkonna- või töötajatepõhine (poolne) väljaost;
– ettevõtte osaluse pärandamine ja kinkimine.

M&A alla liigitatakse ka tehingud niinimetatud probleemsete ettevõtetega:
– pankrot;
– saneerimine;
– likvideerimine;
– ümberpööramine.

   Kes teevad tehinguid ja aitavad kaasa?

Kõige tähtsamad isikud M&A tehingute läbiviimisel ja osapoolte aitamisel on:
– väikeste tehingute korral MAAKLER
– keskmise suurusega tehingute korral M&A NÕUSTAJA
– suurte tehingute korral INVESTEERIMISPANKUR.
Need kolm isikut on võimelised lööma kaasa kõikides tehingu etappides ning sõlmima kogu protsessi tervikuks kokku. Kõige olulisem nende isikute puhul on, et nad teavad tehingu osapoolte soove ja võimalusi ning aitavad strateegiliselt ja taktikaliselt olukordi läbi arutada.

Lisaks maaklerile, nõustajale või investeerimispankurile läheb vaja oma valdkonna asjatundjaid, kes aitavad tehniliste oskustega oma valdkonna piires:
– lepinguid aitab koostada, lõpu etapi läbirääkimisi pidada ja sulgeb tehingu jurist
– due diligence`I aitab teha, hinnata ja finantseerimist korraldada finantsist, audiitor või raamatupidaja
– keerukamatel juhtudel on vaja spetsiifilist kompetentsi due diligence`I tegemiseks, maksunõustajat või varahaldurit.

Kokkuvõtlik tabel, kes millist rolli tehingutes teeb (tabeli suurendamiseks kliki tabelil):