Ettevõtete müügi, ostu ja muud M&A teenused

Aitame kaasa M&A tehingu ettevalmistamisel, läbiviimisel ja tehingujärgsel integreerimisel. Osutame kõigi M&A tehingute nõustamise, maakleri ja läbirääkija teenuseid. Vastavalt klientide vajadustele, soovidele ja võimalustele. Tingimustes lepime enne töö alustamist kokku ja vajadusel töö käigus korrigeerime. Meie tegevus on rangelt tulemusele orienteeritud, mis tähendab, et põhitasu maksmine on ainult siis kui töö on tulemuslikult lõpetatud. Tagame võimalikult maksimaalse konfidentsiaalsuse.

Väiksemate ettevõtete tehingutes pakume maakleri teenust. Keskmise suurusega tehingute korral konstrueerime ja nõustame kogu protsessi vältel.

 TEHINGUKS ETTEVALMISTAMINE

Müük
– due diligence ja audit
– hindamine
– hinda tõstvate ja alandavate tegurite väljatoomine
– müügistrateegia koostamine.

Vaadake eraldi paketti:  MÜÜGIKS ETTEVALMISTAMINE

Ost, MBO
– uuringud
– hindamine
– sihtgrupi valik
– ostustrateegia koostamine.

Muu M&A tehing
– due diligence ja audit
– hindamine
– uuringud
– strateegiad

Tehinguks ettevalmistamise teenuse tasu

Meie teenustasu on fikseeritud tasu, mis sõltub töö mahust ja keerukusest ning mille maksmine toimub kahes osas:
1. Alustustasu. 30% teenuse osutamise lepingu sõlmimisel.
2. Põhitasu. Töö valmimisel.

TEHINGU NÕUSTAMINE ja LÄBIVIIMINE

Ostja/müüja (koostööpartneri) leidmine, müügi/ostu protsessi nõustamine, kliendi nimel läbirääkimiste pidamine ja tehingu vormistamise koordineerimine. Sealhulgas kõikide vajalike toimingute tegemine: avalduste-, taotluste-, lepingute-, tutvustuste-, aruannete-, pakkumuste-, ülevaadete, vms dokumentide koostamine; läbirääkimiste pidamine: vahendajatega, potentsiaalsete müüjate/ostjatega; hinna määratlemise läbirääkimiste pidamine; hinna kauplemine; kokkulepete sõlmimine: esialgsed kokkulepped, lõplikud kokkulepped; garantiikirjad, kavatsuste protokollid, käenduslepingud, hüpoteegi seadmise lepingud, pandilepingud, ja muu sarnane, kui vajalik; potentsiaalsete osalejate taustauuringute tegemine, nende ostu-makse võimekuse hindamine ja finantsseisundi kontrollimine; maksegraafikud, üleandmise-vastuvõtmise aktid, protokollid, jne. Eesmärgiga leida, valmistada ette ja kindlustada võimalikult soodne tehing kliendile.

Maakleri ja tehingu nõustamise tasu

Meie teenustasu on algselt fikseeritud kokkuleppeline tulemustasu, mis sõltub tehingu suurusest ja keerukusest ning mille maksmine toimub kolmes osas:
1. Alustustasu. 10% teenuse osutamise lepingu sõlmimisel.
2. Teenustasu. Põhitasu tehingu sulgemisel.
3. Tulemustasu. Kui tehingu osapooltel on sulgemise järgseid tingimuslikke makseid.

LEPINGUD ja KONFIDENTSIAALSUS

Sõlmime konfidentsiaalsuse lepingu ja teenuse osutamise lepingu (käsunduslepingu).