MBO

Kui teil on tekkinud olukord, et müüa oma ettevõte või osa sellest töötajatele või juhtkonnale, siis see on üks liik M&A tehingutest. M&A – mergers and acquisitions ehk ühinemised ja omandamised – on konkreetne majandusharu, mis tegeleb tehingutega äriomandiga. M&A tehing on protsess ja M&A protsess on tehing. (vaadake protsessi joonist SIIT) Mõlematpidi on võimalik asjale läheneda. M&A baastehingud on: müük, ost, ühinemine, jagunemine.

    MBO või MBI

Management buy-out ehk lühemalt MBO ehk juhtkonnapoolne väljaost on protseduur, kui olemasolev tegevjuhtkond ostab terviklikult või osaliselt ettevõtte omanikelt välja. MBO alaliik on MBI (management buy-in), kui uus juhtkond tuleb väljastpoolt ettevõtet. MBO on tähtis situatsioon M&A-s, sest seda tuleb palju ette. Palju sellepärast, et juhtkond (töötajad) on alati kõrgelt motiveeritud ostma enda juhitud ettevõtet ning olemasolevatele inimestele ei ole vaja ettevõtet tõestada ega müüa, sest nad tunnevad seda.

Tüüpilisemad MBO situatsioonid:
– ettevõte või grupp soovib müüa osa oma ärisid (üksusi), kuna need ei ole enam äriplaani osad või ei ole põhitegevus (midagi sarnast divesteerimisega);
– ettevõte või grupp soovib müüa osa oma ärisid (üksusi), kuna erinevatel põhjustel mujal tegutsemiseks on tal vaja nendest vabaneda;
– perekond või enamusosanik soovib väljuda;
– töötajate poolt on huvi ja surve ettevõte välja osta.

Tehingu objektiks olev äri ise peab olema üle keskmise tugevas olukorras, et juhtkond üldse saaks tehingu skeemi kokku seada. Kasum ja vaba rahavoog on väga tähtsad. Ettevõte peab olema stabiilse arengu või stabiilse kasvu staadiumis, põhimõtteliselt korras ja ülesehitatud. Ettevõte peab tootma piisavalt kasumit ja/või likviidset raha, et teenindada tehingu laenukoormust, sest tagasimaksed tulevad ettevõttest, mitte juhtkonna taskust. MBO peaküsimus on finantseerimine. Müüja (praegune omanik) peab praktiliselt ise kogu töö ära tegema, ja ales seejärel pakkuma juhtkonnale välja kogu plaani. See on siiski tunduvalt lihtsam, kui hakata avatud turult ostjat otsima.

MBO konflikt. MBO on eriline tehing selle poolest, et mõlemad (kõik) osapooled on ettevõtte telgitagustega hästi kursis ja peaksid oskama ettevõtet üsna õiglaselt hinnata. Ent esmapilgul ideaalsesse situatsiooni on konflikt sisse kirjutatud. Juhtkond arvab, et ettevõtte hea käekäigu ja väärtuse taga on nemad, ja kui nemad ostavad, siis hakkavad ka nemad firmat edasi viima. Juhtkond soovib sellises olukorras saada enda tehtud töö eest hinnaalandust. Müüja omanik aga ei taha loobuda kõrgemat hinda võimaldavast positsiooni väärtusest, mida ta saaks palju paremini rakendada, kui ostja ei oleks sama ettevõtte seest.

Pöörduge meie poole. Meil on nõustaja ja maakleri kogemused, kompetents ja kontaktid alates aastast 2005. Aitame teid ja töötajaid:
– läbirääkimistes;
– tehingu ettevalmistamisel ja kokkuleppimisel;
– hindamisel;
– dd tegemisel;
– rahastamisskeemi kokkupanemisel;
– tehingu dokumentatsiooni ja toimingute koordineerimisel;
– tehingujärgsel rööbastesseseadmisel.