Ettevõtte ost

Ettevõtte omandamine (ostmine, ülevõtmine) on M&A tehing. M&A tehing on protsess ja M&A protsess on tehing. (vaadake protsessi joonist SIIT) M&A baastehinguid on: müük, omandamine, ühinemine, jagunemine.

    ETTEVÕTTE OMANDAMINE

Tegutseva ettevõtte ostmine võib olla keerulisem kui enda ettevõtte müümine. Põhjuseks on teadmatus. Kui me müüme enda ettevõtet, siis teame sellest kõike. Meie eesmärk on võimalikult kiiresti hästi maksev ja mainet mitte kahjustav ostja leida. Ostu korral ei tea me ostuobjektist praktiliselt mitte midagi, saame adekvaatse pildi alles siis kui oleme ettevõtte enda kontrolli alla saanud.

Aitame teid sõbralikes omandamistehingutes sihtobjekte valida ja läbirääkimisi pidada, vaenulikes omandamistehingutes taktikalisi plaane koostada.

Ettevõtte omandamistehingu korral tuleb läbida järgmised etapid:
– huvipakkuvate objektide nimekirja koostamine;
– objektile lähenemine ja (anonüümne) kontakt;
– strateegia ja taktika koostamine;
– müüjas huvi ja usalduse tekitamine;
– pakkumise tegemine;
– läbirääkimised;
– 1. due diligence;
– finantseerimine;
– closing;
– 2. due diligence;
– vormistamine;
– integreerimine;
– ülevõtmine.

Mõningatel juhtudel tasub olla keerukamate ja juriidilist laadi strateegiate kasutamisel ettevaatlik. Paljudes riikides ja paljudes ettevõtetes võivad olla seaduse ja põhikirja tasandil sisse kirjutatud erinevad vaenulike ülevõtmiste kaitse klauslid. Näiteks õiglase hinna või juhatuse piirangute klauslid.

Due diligence`i tegemisel on kõik oluline, kuid kõige tähtsam on panna enda jaoks paika küsimustik (mille kohta ja millises prioriteetide järjekorras te vastuseid soovite) ja leiunivoo. Mida väiksem on leiunivoo ja mida põhjalikum on küsimustik, seda parema pildi (loodetavasti) te saate.

Finantseerimine on due diligence`I järel teine omandamistehingu võtmeküsimus. Raha ei pane ainult rattaid ringi käima,vaid toob läbirääkimistesse ja tehingu toimumisse mitmeid uusi mõõtmeid.

Pöörduge meie poole. Ka siis, kui olete varem M&A tehinguid teinud. Aitame teid:
– objektide valiul;
– läbirääkimistes;
– taktika kujundamisel;
– hindamisel;
– dd tegemisel;
– rahastamisskeemi kokkupanemisel;
– tehingu läbiviimisel;
– tehingujärgsel dd-l;
– tehingu meeskonna, dokumentatsiooni ja toimingute koordineerimisel.

Lugege SIIT lisa, kuidas ost käib.