Ettevõtte müük

Kui teil on plaan või vajadus müüa oma ettevõte või osa sellest, siis suure tõenäosusega tuleb võtta ette M&A tehing. M&A – mergers and acquisitions ehk ühinemised ja omandamised – on konkreetne majandusharu, mis tegeleb tehingutega äriomandiga. M&A tehing on protsess ja M&A protsess on tehing. (vaadake protsessi joonist SIIT) Mõlematpidi on võimalik asjale läheneda. M&A baastehingud on: müük, ost, ühinemine, jagunemine.

    ETTEVÕTTE MÜÜK

Aitame teil viia läbi edukas müügitehing. Teeme aktsiate (osade) ja varade müüke. Teeme seda konfidentsiaalselt ja professionaalselt.

Müügitehing jaguneb kolme peamisesse ossa:
1. Tehingueelne otsustamine ja ettevalmistamine;
2. Potentsiaalsete ostjatega läbirääkimiste pidamine;
3. Väljumine.

Protsess algab siis, kui olete iseenda jaoks paika pannud järgnevad sissejuhatavad seisukohad:
– olete enda jaoks langetanud otsuse müüa;
– olete kujundanud seisukoha miks müüte;
– olete otsustanud, mida peale tehingut edasi teha;
– olete valmistanud firma müügiks ette;
– kujutate ette, kes võiks olla hüpoteetiline ostja;
– olete komplekteerinud nõustajate meeskonna;
– olete määranud enda jaoks väärtuse ja hinnad, mille raames olete valmis tegutsema.

Ettevõtte müügitehingu korral tuleb läbida järgmised etapid:
– veendumus, et ettevõte on müüdav;
– ostjate sihtgruppide määratlemine;
– strateegia ja taktika koostamine;
– müügi- ja turundusmaterjalide valmistamine;
– pakkumise tegemine;
– läbirääkimised;
– 1. due diligence;
– finantseerimine;
– closing;
– 2. due diligence;
– vormistamine;
– integreerimine;
– väljumine.

Müügitehing on aeganõudev ja keerukas. Kogu protsessi võib läbida ise ja üksinda, kuid siiski tasuks kaaluda mõningaid abilisi. Arvatavasti on teil raamatupidaja majas. Äkki isegi ihu-jurist ja äkki olete lasknud firmat auditeerida. Kõik need – raamatupidaja, jurist, audiitor – on vajalikud isikud M&A tehingu konstrueerimisel. Kuid tehingu võtmeabiline on M&A nõustaja või maakler, kes teeb kogu protsessi koos teiga kaasa algusest lõpuni.

M&A nõustaja kolm kõige tähtsamat ülesannet on:
1. määrata ettevõtte väärtus ja panna külge hinnalipik;
2. pidada konfidentsiaalseid läbirääkimisi kõigi tehingu osalistega, kõikides etappides;
3. olla usaldusisikuks kliendile, kellega nõu pidada ja tegevusi arutada.

Pöörduge meie poole. Meil on nõustaja ja maakleri kogemused, kompetents ja kontaktid alates aastast 2005. Aitame teid:
– ettevõtte müügiks ettevalmistamisel;
– tehingu meeskonna, dokumentatsiooni ja toimingute koordineerimisel;
– sihtgrupi valikul;
– müügimaterjalide tegemisel;
– läbirääkimistes;
– taktika kujundamisel;
– hindamisel ja hinna argumenteerimisel;
– dd tegemisel;
– maksetingimuste kokkuleppimisel;
– tehingu läbiviimisel;
– tehingujärgsel dd-l;
– integreerimisel ja väljumisel;
– strateegilisel planeerimisel.

Lugege SIIT lisa, kuidas müük käib.