Protsessi joonis

Ettevõtte ost/müük on PROTSESS, mitte formaalne tehing! Selles on palju subjektiivsust ja emotsioone. Seetõttu on mõistlik vaadata kõike ühest etapist teise liikuva protsessina.

PROTSESSI ETAPID – nõustamine.
Strateegia koostamine. Kas ja kuidas tehingut teha. Tiimi komplekteerimine.

PROTSESSI ETAPID – tehingueelne otsustamine.
Miks?
Ressursianalüüs.
Riskianalüüs.
Kui nimetatud riskid ei kõiguta teie plaani, siis olete teinud ettevalmistustööd hästi.
Objekt
„Objekt“ etapis astume välja meie enda territooriumilt turule ja asume tegutsema. Nüüdsest edasi ei kontrolli mängu enam meie, vaid turg.
Pakkumus
Struktuur – aktsiad, varad, äritegevus.
Pakkumuse mõte on anda teisele poolele signaal valmisolekust tehingut teha, antakse esialgne hinnaindikatsioon ja määratakse soovitud tehingu struktuur. Kuigi pakkumisest tehingu sulgemiseni on käia veel pikk ja keerukas tee, siis tehingu tehnika vaateviklist vaadatuna on pakkumise saamine või tegemine protsessi murdepunkt. Kõige raskemini saavutatav murdepunkt.
(NBO, BO, LOI)

PROTSESSI ETAPID – läbirääkimised
1. due dilicence.
Hind.
Pakkumuse võimalik ringitegemine.
Finantseerimine.
Garantiid.
Läbirääkimiste etapp on kõige pikem, keerukam ja põhjalikum protsessi (tehingu) osa. See ongi see osa, kus konstrueeritakse tehing valmis.

Loobumine?! Või lõpuspurt.

PROTSESSI ETAPID – Sulgemine
2. due diligence.
Vormistamine.
Integratsioon.
Väljumine/ülevõtmine.

     Ekslikult arvatakse, et tehing lõppeb closingul. Tegelikult tehakse tehing enne (läbirääkimiste käigus) ja pärast closingut (väljudes või sisenedes).