finantseerimine

   Kui küsida, mis on M&A tehingu õnnestumiseks tähtis, siis arvatavasti on võimatu midagi eriliselt välja tuua. Kui küsida, mis on M&A tehingu õnnestumiseks määrava tähtsusega, siis on vastus lihtne. Tehingu toimumise ja sobiva hinna kokkuleppimise eelduseks on tehingu finantseerimise olemasolu ja võimekus.

Tehingu finantseerimise struktuur ja maksetingimused võivad olla tehingust tehingusse väga erinevad. (vaatame allolevaid jooniseid – tehingu finantseerimise struktuur ja maksetingimuste vorm).

M&A tehingu rahastamise saame panna kokku mitmelt tasandilt: omavahendid, laen, tehingu teiste osapoolte vahendid. Nn tüüpiline tehing (kuigi tüüpilisi tehinguid pole) on kombinatsioon kõigist kolmest.

Maksmise korraldamisel on tähtis tööriist escrow konto. Escrow on kolmepoolne hoiuseleping, milles osaleb ka pank. Lisaks sellele, et pank lähtub hoiuse käsitlemisel, sealhulgas selle väljamaksmisel, ainult hoiuselepingust, võib hoiustamise-väljamaksmisega siduda ka laenud ja refinantseerimised.

Näitlik maksetingimuste vorm on toodud allpool diagrammina, kus erinevatel võimalustel on võrdne osakaal. Igat tehingut saab finantseerida sellise diagrammi põhiselt. Ainult komponentide arv ja suhted muutuvad: