Due Diligence

Due diligence`i (auditeerimisel, taustauuringu) tegemisel on kõik oluline, kuid kõige tähtsam on panna paika küsimustik (mille kohta ja millises prioriteetide järjekorras vastuseid soovitakse) ja leiunivoo. Mida väiksem on leiunivoo ja mida põhjalikum on küsimustik, seda rohkem informatsiooni on vaja läbi töötada, kuid seda paremini on töö tehtud.

   Põhilised dd huviobjektid:
– finantsid;
– lepingud;
– kommertstegevus (kliendid, tarnijad, süsteem);
– töötajad;
– keskkond;
– IT.

   Põhilised dd raames põhjalikuma uurimise sihtmärgid isikuliselt:
– juhtkond;
– rendileandjad;
– frantsiisihoidjad;
– laenuandjad;
– võtmekliendid;
– võtmetarnijad.

   Põhilised dd raames vaadeldavad dokumendid:
– põhivara nimekiri, põhivara ostulepingud;
– töötajate struktuur ja palgalehed;
– rendilepingud;
– liisingulepingud;
– laenulepingud;
– klientide nimekiri ja lepingud;
– tarnelepingud, hankelepingud;
– hoolduslepingud;
– kreeditoride ja deebitoride nimekirjad (laekumiste ja kohustuste nimekiri);
– müügi struktuur, ajalugu, kaalud, marginaalid;
– lao käibed ja jäägid;
– toodete dokumentatsioon;
– põhikiri, koosolekute protokollid, äriplaanid;
– aktsionäride leping, aruanded;
– muu konkreetse valdkonna või ettevõttega seonduv vajalik info.